Typ ďobky na čelnom skle

Typy tvarov tzv. ďobky na čelnom skle.

Poškodenie  a možnosť opravy skla zhodnotíme pri osobnej návšteve Autoskla 1 v Leviciach na Vojenskej ulici.

Polo - tvar ďobky s prasklinami tvaru hviezdy

Polo - tvar ďobka bez prasklín

Okrúhla ďobka

Pokiaľ sa poškodenie nachádza v mieste mimo zorného poľa vodiča a je mimo okraja skla po obvode viac ako 10cm, tak je šanca na opravu veľká. oprava_kedy_je_mozna_na_aute_zorne_polejpg

Prvá pomoc? Nálepka pomoci