Zásady ochrany osobných údajov (GPDR)

Vyhlásenie: S vami poskytnutými údajmi narábame prísne dôverne a zodpovedne.

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov udeľujete súhlas, aby subjekt Patrik Baláž Autosklo1 (www.autosklo1.sk), prevádzka 934 01 Levice Vojenská ulica č.7 IČO: 41251849 (ďalej len "správca") v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov spracovávala tieto vaše osobné údaje: meno a priezvisko, názov spoločnosti, email, IP, telefónne číslo. Spomínané osobné údaje spracovávame na účely marketingových účelov a správca ich bude spracovávať po dobu 2 rokov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je nutný pri odoslaní Formulára dopytu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov naopak nie je nutný pri objednávke tovaru alebo emailovej komunikácie. V danom prípade spracovávame osobné informácie len za účelom dodania tovaru a naďalej s týmito informáciami žiadnym spôsobom nenakladáme.

S vyššie uvedeným spracovaním vymenovaných osobných údajov udeľujete svoj výslovný a informovaný súhlas, ktorý ale môžete vziať kedykoľvek späť. Stačí napríklad zaslať email na adresu info@autosklo1.sk, alebo písomne na adresu správcu.

Podľa uvedeného nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov máte právo vziať svoj súhlas kedykoľvek späť, požadovať od nás správy o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, požadovať od nás vysvetlenie dôvodu a spracovanie osobných údajov, požiadať o prístup k týmto údajom, ktoré môžete opraviť alebo aktualizovať, požadovať od nás zmazanie svojich osobných údajov, obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ak budete mať pochybnosť o dodržiavanie povinností so spracovaním osobných údajov z našej strany.