Tlačivá na stiahnutie

Správa o nehode (PZP)

Tlačivo Správa o nehode je určené na zaznamenanie základných údajov o dopravnej nehode. Poslúži ako jeden z podkladov pre likvidáciu poistnej udalosti príslušným poisťovateľom.

Správa o nehode (PZP) – tlačivo na stiahnutie TU

Zdroj: Slovenská kancelária poisťovateľov