Nálepka pomoci

Prvá pomoc, keď kamienok poškodí čelné sklo.

Poškodenie na čelnom skle sa nachádza mimo zorného poľa vodiča? Je menšie ako plocha eurovej mince? Od okraja je viac ako 10cm? Pokiaľ je tomu tak, je veľká šanca, že sklo nebude nutné meniť.

Ako pomôže nálepka na čelnom skle?

Stierače pracujú ako stierka. Prachové častice a voda sa stieraním čelného skla dostanú do miesta poškodenia. Voda a nečistoty majú negatívny vplyv na vzniknutý problém. Nálepkou pomôžete situácii, do praskliny sa tak nedostane prach a voda. Následný zásah odborníka opravou vám môže ušetriť niekoľko stoviek eur.

Čo urobiť po vzniku ďobky:

1. Prelepte miesto poškodenia
2. Čo najskôr kontaktujte odborníka - autosklára

Nálepku pomoci Autosklo 1 Levice si môžete bezplatne prevziať v našej prevádzke na Vojenskej ulici.

Nalepka pomoci

Počas jazdy je vozidlo vystavené veľkému tlaku vetra a neustále vibruje

Pokiaľ nálepku pomoci Autosklo 1 Levice nemáte, môžete ju nahradiť tak, že poškodené miesto na čelnom skle prelepíte priesvitnou lepiacou páskou (napr. 3x3cm). Opatrne ju nalepte na miesto poškodenia z vonkajšej strany vozidla. Miesto poškodenia netlačte, neumývajte. Náhle zmeny v teplote, rezonancie a lokálny tlak môžu byť príčinou rozšírenia praskliny. Počas jazdy je vozidlo vystavené veľkému tlaku vetra a neustále vibruje. Výsledkom môže byť zväčšenie praskliny. Po nalepení samolepky čo najskôr kontaktujte špecializovanú prevádzku.