Bezhotovostné riešenie poistnej udalosti

Bezhotovostné riešenie poistnej udalosti na čelnom skle je možné, pokiaľ je na vozidle platné:

Havarijné poistenie alebo pripoistenie čelného skla.

Bezhotovostne (na Krycí list) znamená, že klient na základe písomného poverenia (splnomocnenie na servis) neplatí plnú sumu. Poveruje AUTOSKLO 1, viď. tlačivo v servise Žiadosť o Krycí list.

Cez havarijné poistenie

Pri Havarijnom poistení zákazník platí *pri výmene čelného skla len spoluúčasť, ako je uvedené v poistnej zmluve. Častá spoluúčasť: napr. 0€, 16,60€, 150€.

Bezhotovostná výmena teda môže znamenať, že nemusíte platiť celú sumu za výmenu čelného skla.

Pokiaľ je možné čelné sklo "zachrániť" opravou praskliny alebo ďobky, čo je naša priorita, tak v rámci havarijného poistenia neplatíte. Oprava čelného skla je z HP zadarmo: poisťovňa hradí opravu za vás.

Cez pripoistenie čelného skla

Pri poistení čelného skla zákazník štandardne za výmenu skla neplatí celú sumu, *pokiaľ nie je inak uvedené v zmluve.

Poškodený uhrádza len čiastku spoluúčasť, napr. 5% alebo 10%, ako je uvedené v zmluve, alebo sumu nad-rámec poistnej sumy. Bezhotovostná výmena je možná.

Pri PZP v hotovosti

Povinnom zmluvnom poistení je nevyhnutná úhrada za výmenu autoskla v hotovosti, čiže bezhotovostná výmena skla cez PZP možná nie je.

V takom prípade si môže poškodený klient nárokovať preplatenie výmeny skla od poisťovne vinníka - poisteného.

Bez poisťovne - na vlastné náklady

Pokiaľ si škodu neuplatňujete v rámci žiadneho poistenia, vtedy "papierovačky" a obhliadka skla nie sú nutné. O zvýhodnení pri hotovostnej platbe sa informujte v našej prevádzke.