Poistná udalosť a obhliadka pre poisťovňu?

S čiastočným alebo komplexným poistením máte šťastie, že poškodené sklo je prevažne preplácané poisťovňou. Poistná udalosť je náhodná udalosť, pri ktorej vzniká nárok na poistné plnenie (pokiaľ ide o dohodnuté poistné podmienky).

Hlásenie škody pod odborným dohľadom

poistovna pzp havarijne obhliadka skoda preplatenie

Nahlásiť škodu do poisťovne môžete aj u nás. V našej prevádzke Autosklo 1 Levice na Vojenskej ulici vykonávame aj obhliadky poškodených skiel pre poisťovne. Sme zmluvným partnerom poisťovní.


Pobočka poisťovne Levice, ak vznikne škoda na skle.

Administratíva s poisťovňou a obhliadka prasknutého skla

Pomôžeme vám s administratívou a hlásením vzniknutej škody na poisťovňu. V levickej prevádzke Autosklo 1 ušetríte čas a získate bezplatné posúdenie, či je oprava skla možná, alebo je potrebná výmena skla za nové.

Postup: Hlásenie škody -> Obhliadka skla pre poisťovňu -> Servisný výkon u nás. Návšteva poisťovne nie je nutná.

Služby pre motoristickú verejnosť v Leviciach

Vyhľadajte Autoklo 1 Levice - Vojenská 7, t.č. 0915 899 599

Pri PZP - Povinnom zmluvnom poistení je nevyhnutná úhrada za výmenu autoskla v hotovosti. V takom prípade si môže poškodený nárokovať preplatenie výmeny skla od poisťovne vinníka - poisteného.

Pri HP - Havarijnom poistení zákazník platí pri výmene čelného skla len *spoluúčasť, ako je uvedené v poistnej zmluve. Bezhotovostná výmena teda môže znamenať, že nemusíte platiť celú sumu za výmenu čelného skla.

Pokiaľ je možné čelné sklo "zachrániť" opravou praskliny alebo dobky, tak v rámci havarijného poistenia neplatíte. Oprava čelného skla je z HP zadarmo: poisťovňa hradí opravu za vás.

Pri PČS - Pri poistení čelného skla zákazník štandardne za výmenu skla neplatí celú sumu, *pokiaľ nie je inak uvedené v zmluve. Poškodený uhrádza len čiastku spoluúčasť, napr. 5% alebo 10%, ako je uvedené v zmluve, alebo sumu nadrámec poistnej sumy. Bezhotovostná výmena je možná.